Povinnost vyplývající z §81 zákona č.435/2004 Sb. mohou zaměstnavatelé vyřešit v zásadě těmito způsoby:
   
Příjmutím do pracovního poměru tolika občanů se změněnou pracovní schopností, aby jejich počet činil minimálně 4% z celkového počtu pracovníků zaměstnavatele. (Každý pětadvacátý)
Nákupem výrobků od organizace zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se ZPS v hodnotě rovnající se sedminásobku průměrné mzdy zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného roku násobené povinným podílem zaměstnanců se ZPS v dané organizaci - tzv. náhradní plnění.
Pokud zaměstnavatel nemůže, nebo nechce využít ani jedné z obou možností, splní svoji povinnost tím, že do státního rozpočtu odvede za každého zdravotně postiženého spoluobčana, kterého nezaměstná, finanční částku ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy, zveřejněné Statistickým úřadem.